Header

Bedre fagutdaning.

YVIA består av bedrifter som har et fells rekrutterings og opplæringsbehov. Våre bedrifter tar samfunnsansvar, viser bransjeansvar og sikrer rekruttering til egen bedrift. Å ha lærlinger kan være positiv markedsføring og kan bidra positivt til bedriftenes omdømmebygging. Å være lærebedrift styrker virksomheten som lærende organisasjon..